Sửa lỗi kỹ thuật tennis

Sửa lỗi kỹ thuật tennis – Tennis Technique Correction 

Khóa Sửa lỗi kỹ thuật tennis sẽ được bám sát theo yêu cầu và trình độ của từng học viên. Khóa học sẽ kéo dài 10 buổi và giáo viên sẽ phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý các lỗi kỹ thuật tennis mà học viên mắc phải. Khóa học sẽ giúp người chơi ở bất kỳ trình độ nào xử lý các lỗi kỹ thuật tennis của học viên và điều chỉnh để học viên chơi tốt hơn và ổn định hơn.

Thời gian: 10 buổi / Mỗi buổi 1 tiếng (2 tiếng nếu nhiều hơn 1 người)

Đăng ký học

Để biết thêm thông tin về các lớp học tennis cơ bản sắp tới, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline: 0963 221 048 hoặc điền vào mẫu đăng ký trực tuyến.