• 0963221048

Lớp tennis 2017

Hình ảnh lớp dạy tennis năm 2017

Lớp tennis trẻ em 2017 FTA

Một số hình ảnh các lớp tennis 2017 tại học viện Fansipan Tennis

Tennis leson for Italian student

Gaetano from Italy

Tennis lesson for Korean student in Hanoi - Seho

Seho from Korea

Tennis class for Denmark student in Hanoi - Benedikte from Denmark

Ms. Benedikte from Denmark

Tennis class for Brazilian student in Hanoi - Tiago

Tiago from Brazil

Tennis cho người mới bắt đầu 2017

Lớp tennis cơ bản 2017 FTA

Tennis cơ bản cho người mới bắt đầu 2017

Lớp tennis trẻ em 2017 FTA

Học riêng, gia sư tennis 2017

Tennis cơ bản 2017

Tennis cơ bản Hà nội 2017

Học tennis cơ bản 2017 FTA

Tennis từ đầu cho người mới 2017

Gia sư tennis 2017