tennis class in Hanoi

Tennis class in Hanoi FPC12

Các lớp tennis khai giảng tháng 8 – 2015

Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 8 – 2015 Trong tháng 8 năm 2015, trung tâm tennis Hoctennis.net đã khai giảng 11 lớp dạy học tennis mới, bao gồm 5 lớp học tennis cơ bản CB83, CB84, CB85, CB86, CB87, CB76, và 1 lớp dạy tennis nâng cao NC13 , 4 lớp tennis cho người nước ngoài FPC12, FPC13, FPC14 …

Các lớp tennis khai giảng tháng 8 – 2015 Read More »