• 0963221048

tennis class in Hanoi

Malaysian students at FTA

Tennis lesson for Malaysian student in Hanoi - Joanne

Welcome a couple of Malaysian students to practice at FTA in the winter in Hanoi.

Tennis lesson for Malaysian student in Hanoi - Joanne

Tennis lesson for Malaysian student – Joanne

Tennis class for Malaysian student in Hanoi - Joanne

Simon

Các lớp tennis khai giảng tháng 9 – 2015

Day tennis nguoi nuoc ngoai FPC16 2

Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 9 – 2015

Trong tháng 9 năm 2015, trung tâm tennis Hoctennis.net đã khai giảng 7 lớp dạy học tennis mới, bao gồm 4 lớp học tennis cơ bản CB88, CB89, CB90, CB91, lớp tennis cho người nước ngoài FPC16, FPC17; và 1 lớp Nâng cao tennis NC14.

Lớp học tennis cơ bản CB88 ở Cầu giấy, Hà nội

Ngày 11/09/2015, lớp học tennis cơ bản CB88 đã khai giảng ở Cầu giấy, Hà nội với 4 học viên nam. Lớp học vào 20-22h thứ 2 và thứ 6.

Lớp học tennis cơ bản CB89 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội

Cùng ngày 11/09/2015, trung tâm Hoctennis.net cũng khai giảng lớp dạy tennis cơ bản CB89 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội với 3 học viên nam và 1 học viên nữ. Lịch tập: 20:00 – 22:00 thứ 2 và thứ 6.

Lop tennis co ban CB89 Lop tennis co ban CB89Tennis co ban CB89

Lớp học tennis cơ bản CB90 ở Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 19/09/2015, trung tâm Hoctennis.net khai giảng lớp tennis cơ bản CB90 ở Thanh Xuân, Hà nội với 4 học viên nam và thầy Nam là người phụ trách lớp tập tennis này.

Tennis co ban CB90 Tennis cơ bản CB90 1 Lop tennis co ban CB90 Lop tennis co ban CB90

Lớp học tennis cơ bản CB91 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 23/09/2015, thêm 1 lớp tập tennis cơ bản CB91 bắt đầu ở Lê Trọng Tấn, Hà nội với 3 học viên nam và 1 học viên nữ. Lịch tập: 20:00 – 22:00 thứ 4 và Chủ nhật và do thầy Thắng phụ trách.

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC16 ở Royal City, Thanh Xuân Hà nội

Ngày 08/09/2015, trung tâm Hoctennis.net đã khai giảng lớp Tennis cho người nước ngoài FPC16 ở Royal City, Thanh Xuân, Hà nội với 2 học viên là hai vợ chồng ông Sung Seung Hoon người Hàn Quốc. Học viên được hướng dẫn trực tiếp bằng Tiếng Anh.


Day tennis cho nguoi nuoc ngoai FPC16 3 Day tennis nguoi nuoc ngoai FPC16 2

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC17 ở Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 27/09/2015, trung tâm Hoctennis.net khai giảng lớp dạy tennis cho người nước ngoài FPC17 ở Thanh Xuân, Hà nội với 1 học viên nam là ông Kasaki người Nhật. Giáo viên trung tâm Hoctennis.net hướng dẫn trực tiếp bằng Tiếng Anh.

Lớp Tennis Nâng cao NC14 ở Cầu giấy, Hà nội

Cùng ngày 27/09/2015, Hoctennis.net cũng khai giảng lớp tennis nâng cao NC14 với 1 học viên nam là anh Hồng ở Cầu giấy, Hà nội và lớp do thầy Quang phụ trách.

Day tennis nang cao NC14

Thầy Quang hướng dẫn lý thuyết

Tennis nang cao NC14

===============================================================================

Gọi hotline: 0963.221.048 để đăng ký tham gia các lớp dạy tennis cơ bản và tennis nâng cao.

Từ khóa: tennis cơ bản, tennis nâng cao, tennis thiếu nhi, sửa kỹ thuật tennis, tennis class in Hanoi, dạy tennis cho người nước ngoài

Các lớp tennis khai giảng tháng 8 – 2015

Tennis class in Hanoi FPC12

Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 8 – 2015

Trong tháng 8 năm 2015, trung tâm tennis Hoctennis.net đã khai giảng 11 lớp dạy học tennis mới, bao gồm 5 lớp học tennis cơ bản CB83, CB84, CB85, CB86, CB87, CB76, và 1 lớp dạy tennis nâng cao NC13 , 4 lớp tennis cho người nước ngoài FPC12, FPC13, FPC14FPC15; và 1 lớp Sửa kỹ thuật tennis SKT10.

Lớp học tennis cơ bản CB83 ở Cầu giấy, Hà nội

Ngày 07/08/2015, trung tâm dạy tennis Hoctennis.net tiến hành khai giảng lớp học tennis cơ bản CB84 ở Cầu giấy, Hà nội với 3 học viên nam và 1 học viên nữ. Lớp học vào 20-22h thứ 2 và thứ 6.

Lớp tennis cơ bản CB83

Lớp tennis cơ bản CB83

Tập tennis cơ bản

Bắt đầu làm quen với bóng

Lớp học tennis cơ bản CB84 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 07/08/2015, trung tâm dạy tennis Hoctennis.net khai giảng lớp dạy tennis cơ bản CB84 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội với 3 học viên nam và 1 học viên nữ. Lớp học 20:00 – 22:00 thứ 3 và thứ 6

Lớp học tennis cơ bản CB85 ở Cầu giấy, Hà nội

Ngày 20/08/2015, trung tâm Hoctennis.net khai giảng lớp tennis cơ bản CB85 ở Cầu giấy, Hà nội với 4 học viên nam và thầy Sắc là người phụ trách lớp học tennis này.

Lớp học tennis cơ bản CB86 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 25/08/2015, trung tâm tennis Hoctennis.net khai giảng lớp học tennis cơ bản CB86 ở Lê Trọng Tấn, Hà nội với 3 học viên nam . Lớp học 20:00 – 22:00 thứ 3 và thứ 5 và do thầy Tuấn phụ trách.

Lớp học tennis cơ bản CB87 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 29/08/2015, trung tâm tennis Hoctennis.net khai giảng lớp học tennis cơ bản CB87 ở Lê Trọng Tấn, Hà nội với 2 học viên là hai vợ chồng. Lớp học 07:00 – 09:00 thứ 7 và Chủ nhật và do thầy Sắc  phụ trách hướng dẫn.

Lớp tennis cơ bản CB87

Lớp tennis cơ bản CB87

Xếp hàng tập tennis

Xếp hàng tập

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC12 ở chung cư Tây Hồ, Hà nội

Ngày 06/08/2015, trung tâm Hoctennis.net đã khai giảng lớp Tennis cho người nước ngoài FPC12 ở Tây Hồ, Hà nội với 1 học viên nam là Mr Steven người Canada. Thầy Trung phụ trách lớp này và hướng dẫn bằng Tiếng Anh.

Tennis class in Hanoi FPC12

Chuẩn bị giao bóng

Lớp tennis cho người nước ngoài FPC12

Lớp tennis cho người nước ngoài FPC12

Tennis class in Hanoi FPC12 2

Tập phát bóng

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC13 ở Royal City, Hà nội

Ngày 12/08/2015, trung tâm Hoctennis.net khai giảng lớp Tennis cho người nước ngoài FPC13 ở khu đô thị Royal City, Hà nội với 1 học viên nam là Mr Pedro người Brazil. Thầy Trung phụ trách lớp này và hướng dẫn bằng Tiếng Anh.

Lớp tennis cho người nước ngoài FPC13

Lớp tennis cho người nước ngoài FPC13

Practice forehand tennis

Tập đánh thuận tay

Tập di chuyển

Tập di chuyển

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC14 ở Royal City, Hà nội

Ngày 19/08/2015, trung tâm Hoctennis.net đã khai giảng lớp Tennis cho người nước ngoài FPC14 ở khu đô thị Royal City, Hà nội với 1 học viên nam là Mr Kenneth Chan người Hồng Kông do thầy Trung hướng dẫn bằng Tiếng Anh.

Lớp tennis cho người nước ngoài ở Hà nội FPC14

Lớp tennis cho người nước ngoài ở Hà nội FPC14

Tennis class in Hanoi FPC14

Tư thế chuẩn bị

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC15 ở Ciputra, Hà nội

Ngày 22/08/2015, trung tâm dạy tennis Hoctennis.net khai giảng lớp Tennis cho thiếu nhi nước ngoài FPC15 ở khu đô thị Ciputra, Hà nội với 2 học viên là hai chị em Nathan và Shenoh người Malaysia và lớp được hướng dẫn bằng Tiếng Anh.

Lớp Tennis Nâng cao NC13 ở Lê Trọng Tấn, Hà nội

Ngày 11/08/2015, lớp tennis nâng cao NC13 với 1 học viên nam là anh Minh, Việt kiều Ba lan đã khai giảng ở Lê Trọng Tấn, Hà nội và lớp do thầy Thắng phụ trách

Lớp tennis nâng cao NC13

Lớp tennis nâng cao NC13

Học viên tennis nâng cao luyện kỹ thuật thuận tay tennis

Học viên tennis nâng cao luyện kỹ thuật thuận tay tennis

Giáo viên giải thích kỹ thuật tennis

Giáo viên giải thích kỹ thuật tennis

Lớp Sửa kỹ thuật SKT10 ở Lê Trọng Tấn, Hà nội

Ngày 12/08/2015, trung tâm dạy tennis Hoctennis.net đã khai giảng lớp Sửa kỹ thuật tennis SKT10 ở Lê Trọng Tấn, Hà nội với 1 học viên là anh Ngọc và do thầy Thắng phụ trách.

===============================================================================

Gọi hotline: 0963.221.048 để đăng ký tham gia các lớp dạy tennis cơ bản và tennis nâng cao.

Từ khóa: tennis cơ bản, tennis nâng cao, tennis thiếu nhi, sửa kỹ thuật tennis, tennis class in Hanoi