Lớp tennis trẻ em 2017 FTA

Hình ảnh lớp dạy tennis năm 2017

Một số hình ảnh các lớp tennis 2017 tại học viện Fansipan Tennis

Tennis leson for Italian student
Gaetano from Italy
Tennis lesson for Korean student in Hanoi - Seho
Seho from Korea
Tennis class for Denmark student in Hanoi - Benedikte from Denmark
Ms. Benedikte from Denmark
Tennis class for Brazilian student in Hanoi - Tiago
Tiago from Brazil

Tennis cho người mới bắt đầu 2017

Lớp tennis cơ bản 2017 FTA

Tennis cơ bản cho người mới bắt đầu 2017

Lớp tennis trẻ em 2017 FTA

Học riêng, gia sư tennis 2017

Tennis cơ bản 2017

Tennis cơ bản Hà nội 2017

Học tennis cơ bản 2017 FTA

Tennis từ đầu cho người mới 2017

Gia sư tennis 2017

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *