Các lớp tennis khai giảng tháng 4 – 2014

Các lớp tennis cơ bản khai giảng tháng 4 năm 2014

Lop tennis co ban CB36 (2)
Giáo viên đang hướng dẫn cách cầm vợt tennis cho 4 học viên lớp tennis cơ bản CB36
Lop tennis co ban CB36
4 học viên lớp tennis cơ bản CB36

 

Lop tennis co ban CB38
Hai học viên của lớp tennis cơ bản CB38
Lop tennis co ban CB38 2
Lớp tennis cơ bản CB38 học ở Cầu giấy, Hà nội

 

Đánh giá bài viết!

Leave a Reply