Các lớp tennis cơ bản khai giảng tháng 4 năm 2014

Lop tennis co ban CB36 (2)

Giáo viên đang hướng dẫn cách cầm vợt tennis cho 4 học viên lớp tennis cơ bản CB36

Lop tennis co ban CB36

4 học viên lớp tennis cơ bản CB36

 

Lop tennis co ban CB38

Hai học viên của lớp tennis cơ bản CB38

Lop tennis co ban CB38 2

Lớp tennis cơ bản CB38 học ở Cầu giấy, Hà nội

 

Bình luận

bình luận