Các lớp tennis khai giảng tháng 8 – 2014

Lớp dạy tennis khai giảng tháng 8-2014

Lớp gia sư tennis GS33 ở Cầu giấy, Hà nội

Gia sư tennnis
Giáo viên hướng dẫn học viên khởi động đúng cách
Gia sư tennis ở Cầu giấy
Lớp gia sư tennis GS33 ở Cầu giấy (tiếp)

 Lớp dạy tennis cơ bản CB46 ở Cầu Giấy – Hà nội

Lớp dạy tennis cơ bản CB46 khai giảng ngày 12-08-14 gồm 2 nam 2 nữ

Lớp tennis cơ bản CB46 ở Cầu giấy - Hà nội
Lớp tennis cơ bản CB46 ở Cầu giấy – Hà nội
Lớp tennis cơ bản CB46 (tiếp)
Lớp tennis cơ bản CB46 (tiếp)
Lớp dạy tennis cơ bản CB46 (tiếp)
Lớp dạy tennis cơ bản CB46 (tiếp)

 

Từ khóa: gia sư tennis, tennis cơ bản

Các lớp tennis khai giảng tháng 8 – 2014
Đánh giá bài viết!

Leave a Reply