Lớp dạy tennis khai giảng tháng 8-2014

Lớp gia sư tennis GS33 ở Cầu giấy, Hà nội

Gia sư tennnis

Giáo viên hướng dẫn học viên khởi động đúng cách

Gia sư tennis ở Cầu giấy

Lớp gia sư tennis GS33 ở Cầu giấy (tiếp)

 Lớp dạy tennis cơ bản CB46 ở Cầu Giấy – Hà nội

Lớp dạy tennis cơ bản CB46 khai giảng ngày 12-08-14 gồm 2 nam 2 nữ

Lớp tennis cơ bản CB46 ở Cầu giấy - Hà nội

Lớp tennis cơ bản CB46 ở Cầu giấy – Hà nội

Lớp tennis cơ bản CB46 (tiếp)

Lớp tennis cơ bản CB46 (tiếp)

Lớp dạy tennis cơ bản CB46 (tiếp)

Lớp dạy tennis cơ bản CB46 (tiếp)

 

Từ khóa: gia sư tennis, tennis cơ bản

Bình luận

bình luận