Hotline 0963221048

Các lớp tennis khai giảng tháng 5 – 2013

Lớp học Tennis cơ bản CB10 đang tập kỹ thuật tennis

Lớp Tennis cơ bản CB10 đang tập kỹ thuật tennis

Lớp học Tennis cơ bản CB10 giao lưu tennis với lớp tennis CB3

Lớp Tennis cơ bản CB10 giao lưu tennis với lớp tennis CB3

Giảm ngay 500.000VNĐ khi đăng ký từ 2 người trở lên!

Đăng ký