Hình ảnh lớp học tennis

Các lớp học tennis khai giảng năm 2013

Năm 2013

Lop tennis co ban CB36

Năm 2014

Lop tennis co ban CB61 2

Năm 2015

Lop tennis co ban Van bao

Năm 2016

 

Bình luận

bình luận