Hình ảnh lớp học tennis

 

Lớp học riêng tennis Trung hòa Nhân chính
Năm 2013

Lop tennis co ban CB36
Năm 2014

Lop tennis co ban CB61 2
Năm 2015

Lop tennis co ban Van bao
Năm 2016