Hotline 0963221048

Hình ảnh lớp học tennis

 

Lớp học riêng tennis Trung hòa Nhân chính

Năm 2013

Lop tennis co ban CB36

Năm 2014

Lop tennis co ban CB61 2

Năm 2015

Lop tennis co ban Van bao

Năm 2016

 

Giảm ngay 500.000VNĐ khi đăng ký từ 2 người trở lên!

Đăng ký