Sau 3 tháng tập luyện hăng say và vui vẻ, ngày 02/08/16, lớp tennis cơ bản CB114 đã chính thức tốt nghiệp trong sự phấn khích của học viên cũng như giáo viên hướng dẫn.

Tennis co ban CB114 - Anh tot nghiepTennis co ban CB114 - Lien hoan tot nghiep

Bình luận

bình luận