Lop day tennis cho tre em nuoc ngoai

Lớp dạy tennis cơ bản cho trẻ em FCB9 (trong ảnh là cháu Alexander người Bỉ)

Lớp dạy tennis trẻ em

Lớp dạy tennis trẻ em FCB39

Lớp tennis trẻ em Hàn quốc

Lớp tennis trẻ em Hàn quốc FCB39

Lớp dạy tennis cơ bản cho trẻ em Hàn quốc

Lớp tennis cho trẻ em Hàn quốc FCB39 (tiếp)

Lớp dạy tennis cho người nước ngoài

Lớp dạy tennis cho người nước ngoài FPC21

Bình luận

bình luận