Hình ảnh lớp dạy tennis cho người nước ngoài

Lop day tennis cho tre em nuoc ngoai
Lớp dạy tennis cơ bản cho trẻ em FCB9 (trong ảnh là cháu Alexander người Bỉ)
Lớp dạy tennis trẻ em
Lớp dạy tennis trẻ em FCB39
Lớp tennis trẻ em Hàn quốc
Lớp tennis trẻ em Hàn quốc FCB39
Lớp dạy tennis cơ bản cho trẻ em Hàn quốc
Lớp tennis cho trẻ em Hàn quốc FCB39 (tiếp)
Lớp dạy tennis cho người nước ngoài
Lớp dạy tennis cho người nước ngoài FPC21
Đánh giá bài viết!

Leave a Reply