Day tennis nguoi nuoc ngoai FPC16 2

Các lớp tennis khai giảng tháng 9 – 2015

Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 9 – 2015

Trong tháng 9 năm 2015, trung tâm tennis Hoctennis.net đã khai giảng 7 lớp dạy học tennis mới, bao gồm 4 lớp học tennis cơ bản CB88, CB89, CB90, CB91, lớp tennis cho người nước ngoài FPC16, FPC17; và 1 lớp Nâng cao tennis NC14.

Lớp học tennis cơ bản CB88 ở Cầu giấy, Hà nội

Ngày 11/09/2015, lớp học tennis cơ bản CB88 đã khai giảng ở Cầu giấy, Hà nội với 4 học viên nam. Lớp học vào 20-22h thứ 2 và thứ 6.

Lớp học tennis cơ bản CB89 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội

Cùng ngày 11/09/2015, trung tâm Hoctennis.net cũng khai giảng lớp dạy tennis cơ bản CB89 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội với 3 học viên nam và 1 học viên nữ. Lịch tập: 20:00 – 22:00 thứ 2 và thứ 6.

Lop tennis co ban CB89 Lop tennis co ban CB89Tennis co ban CB89

Lớp học tennis cơ bản CB90 ở Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 19/09/2015, trung tâm Hoctennis.net khai giảng lớp tennis cơ bản CB90 ở Thanh Xuân, Hà nội với 4 học viên nam và thầy Nam là người phụ trách lớp tập tennis này.

Tennis co ban CB90 Tennis cơ bản CB90 1 Lop tennis co ban CB90 Lop tennis co ban CB90

Lớp học tennis cơ bản CB91 ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 23/09/2015, thêm 1 lớp tập tennis cơ bản CB91 bắt đầu ở Lê Trọng Tấn, Hà nội với 3 học viên nam và 1 học viên nữ. Lịch tập: 20:00 – 22:00 thứ 4 và Chủ nhật và do thầy Thắng phụ trách.

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC16 ở Royal City, Thanh Xuân Hà nội

Ngày 08/09/2015, trung tâm Hoctennis.net đã khai giảng lớp Tennis cho người nước ngoài FPC16 ở Royal City, Thanh Xuân, Hà nội với 2 học viên là hai vợ chồng ông Sung Seung Hoon người Hàn Quốc. Học viên được hướng dẫn trực tiếp bằng Tiếng Anh.


Day tennis cho nguoi nuoc ngoai FPC16 3 Day tennis nguoi nuoc ngoai FPC16 2

Lớp Tennis cho người nước ngoài FPC17 ở Thanh Xuân, Hà nội

Ngày 27/09/2015, trung tâm Hoctennis.net khai giảng lớp dạy tennis cho người nước ngoài FPC17 ở Thanh Xuân, Hà nội với 1 học viên nam là ông Kasaki người Nhật. Giáo viên trung tâm Hoctennis.net hướng dẫn trực tiếp bằng Tiếng Anh.

Lớp Tennis Nâng cao NC14 ở Cầu giấy, Hà nội

Cùng ngày 27/09/2015, Hoctennis.net cũng khai giảng lớp tennis nâng cao NC14 với 1 học viên nam là anh Hồng ở Cầu giấy, Hà nội và lớp do thầy Quang phụ trách.

Day tennis nang cao NC14
Thầy Quang hướng dẫn lý thuyết

Tennis nang cao NC14

===============================================================================

Gọi hotline: 0963.221.048 để đăng ký tham gia các lớp dạy tennis cơ bản và tennis nâng cao.

Từ khóa: tennis cơ bản, tennis nâng cao, tennis thiếu nhi, sửa kỹ thuật tennis, tennis class in Hanoi, dạy tennis cho người nước ngoài

Các lớp tennis khai giảng tháng 9 – 2015
Đánh giá bài viết!

Leave a Reply