Hình ảnh lớp học tennis năm 2014

Các lớp học tennis khai giảng tháng 4 - 2014
Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 4 – 2014

Lớp tennis cơ bản cho người lớn CB41
Các lớp học tennis khai giảng tháng 5 – 2014

Các lớp tennis khai giảng tháng 7 - 2014 ở Hà nội
Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 7 – 2014

Các lớp tennis khai giảng tháng 8 - 2014 ở Hà nội
Các lớp học tennis khai giảng tháng 8 – 2014

Các lớp tennis khai giảng tháng 9 - 2014 ở Hà nội
Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 9 – 2014

Lớp học tennis cơ bản CB53
Các lớp học tennis khai giảng tháng 10 – 2014

Lop hoc tennis co ban CB55 6
Các lớp tennis khai giảng tháng 11-2014

Lop tennis tu dau CB57 anh 1
Các lớp tennis khai giảng tháng 12-2014

 

Đánh giá bài viết!

Leave a Reply